Maskinfabriker

Durk och steg för korridorer och trappor.
Läs mer

Livsmedelsindustri

Durk och steg för korridorer och trappor.
Läs mer

Kemisk industri

Durk och steg för korridorer och trappor.
Läs mer

Reningsverk

Durk och steg för korridorer och trappor.
Läs mer

Bostäder

Durk och steg för korridorer och trappor.
Läs mer

Kontor

Durk och steg för korridorer och trappor.
Läs mer

Byggarbetsplatser

Durk och steg för korridorer och trappor.
Läs mer

Simhallar och bad

Durk och steg för korridorer och trappor.
Läs mer

Borrplattformar Olja & Gas

Durk och steg för korridorer och trappor.
Läs mer

Hamnar

Durk och steg för korridorer och trappor.
Läs mer

Kraftvärmeverk

Durk och steg för korridorer och trappor.
Läs mer

Transformatorstationer

Durk runt transformatorstationer.
Läs mer

Vindkraftverk

Durk och steg för korridorer och trappor.
Läs mer

Tågstationer

Durk och steg till plattformar och trappor.
Läs mer

Spårövergångar

Lösningar med stor styrka och halksäkerhet.
Läs mer

Järnvägsanläggningar

Durk och steg för korridorer och trappor.
Läs mer

Cykel- och gångbroar

Durk och steg för korridorer och trappor.
Läs mer

Trafikanläggningar

Durk för bilkörning och korridorer, samt steg för trappor.
Läs mer

Användningsområden - Durk och steg

PcP:s varierade produktportfölj sträcker sig från galler- och lättdurk till bland annat, trappor, räcken, aluminiumplank till byggnadsställningar, ramper, perforerade plåtar, trådnät och sträckmetall. Därför finns det produkter framtagna för användning i en mängd olika miljöer.

Genom standarder och normer som EN 14122, EN 1991 och offshoreindustrins NORSOK, ställs det krav på materialens egenskaper. Egenskaper och krav som val av material, kapacitet och utveckling. Gemensamt för alla PcP:s produkter är att de uppfyller de krav och normer som gäller.

PcP. levererar produkter för till exempel:
Industri - Maskinfabriker, livsmedelsindustrin, kemisk industri och reningsverk
Byggnation - Bostäder, kontor, byggarbetsplatser, simhallar och bad
Offshore - Borrplatformar Olja & Gas, hamnar
Energi - Kraftvärmeverk, transformatorstationer, vindkraftverk
Transport - Tågstationer, spårövergångar, järnvägsanläggningar, cykel-och gångbroar, trafikanläggningar

Gällande standarder och normer:
EN 14122
EN 1991
NORSOK

Ställa en fråga


PcP. Durk Sverige AB - Facebook   PcP. Durk Sverige AB - Googleplus

PcP. Durk Sverige AB    ·   Ruskvädersgatan 3 B   ·   418 34 Göteborg   ·   Tel: 031-53 59 60   ·   E-mail: info@pcp.se ·

PF Logo White