Bostäder - Durk och steg

Funktionella och estetiska egenskaper kännetecknar PcP:s lösningar såväl inomhus som utomhus vid bostadsbyggande. Vi tillverkar durk och steg efter gällande standarder och normer.

Krav på produkternas primära egenskaper

  • Halksäkerhet
  • Estetik
  • Dränering

Typ O2™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Typ O3™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Typ ø5™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Typ E

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer

Rating:
Läs mer

Typ K

EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer

Rating:
Läs mer

Typ D

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer

Rating:
Läs mer

Kvadratiska maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

Rektangulära maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

Snedställda lameller

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostad
EN 1991: Kontorer

Rating:
Läs mer

PcP. Durk Sverige AB - Facebook   PcP. Durk Sverige AB - Googleplus

PcP. Durk Sverige AB    ·   Ruskvädersgatan 3 B   ·   418 34 Göteborg   ·   Tel: 031-53 59 60   ·   E-mail: info@pcp.se ·

PF Logo White