Järnvägsanläggningar - Durk och steg

PcP levererar lösningar till alla former av järnvägsanläggningar, exempelvis durkar till plattformar och trappor. Gemensamt för våra produkter är att de uppfyller gällande standarder och normer.

Download Brosjyr - Järnvägstrappor

Krav på produkternas primära egenskaper

  • Halksäkerhet
  • Styrka
  • Dränering

Typ O3™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Heavy Duty

EN 14122: Industri
EN 1991: Offentlige omr.

Rating:
Läs mer

Typ O2™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Kvadratiska maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

Rektangulära maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

PcP. Durk Sverige AB - Facebook   PcP. Durk Sverige AB - Googleplus

PcP. Durk Sverige AB    ·   Ruskvädersgatan 3 B   ·   418 34 Göteborg   ·   Tel: 031-53 59 60   ·   E-mail: info@pcp.se ·

PF Logo White