Trafikanläggningar - Durk och steg

Trafikanläggningar täcker många olika former av byggnationer. Parkeringshus, broar, tunnlar och viadukter för att nämna några. Gemensamt för PcP:s produkter är att de uppfyller gällande standarder och normer.

Krav på produkternas primära egenskaper

  • Dränering
  • Styrka
  • Estetik

Heavy Duty

EN 14122: Industri
EN 1991: Offentlige omr.

Rating:
Läs mer

Kvadratiska maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

Rektangulära maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

PcP. Durk Sverige AB - Facebook   PcP. Durk Sverige AB - Googleplus

PcP. Durk Sverige AB    ·   Ruskvädersgatan 3 B   ·   418 34 Göteborg   ·   Tel: 031-53 59 60   ·   E-mail: info@pcp.se ·

PF Logo White