Bostäder - Durk och steg

Funktionella och estetiska egenskaper kännetecknar PcP:s lösningar såväl inomhus som utomhus vid bostadsbyggande. Vi tillverkar durk och steg efter gällande standarder och normer.

Krav på produkternas primära egenskaper

  • Halksäkerhet
  • Estetik
  • Dränering

Lättdurk O2™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Lättdurk O3™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Lättdurk ø5™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Lättdurk E

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer

Rating:
Läs mer

Lättdurk K

EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer

Rating:
Läs mer

Lättdurk D

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer

Rating:
Läs mer

Gallerdurk med Kvadratiska maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

Gallerdurk med Rektangulära maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

Gallerdurk med Snedställda lameller

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostad
EN 1991: Kontorer

Rating:
Läs mer