Trafogropar- Släckdurk LHD®

PcP tillhandahåller durklösningar till trafogropar. Produkterna är testade och godkända av SP Borås och uppfyller alla krav gällande standarder och normer. Ladda ner broschyren som innehåller bland annat förslag på jordning, utdrag ur referenslistan och produktegenskaperna.

 

Brochure Test Rapport Datablad Släckdurk LHD®


 

Krav på produkternas primära egenskaper

  • Flamhämmande
  • Dränering
  • Halksäkerhet

LHD® Släckdurk


EN 14122

Rating:
Läs mer