Transformatorstationer - Durk

PcP tillhandahåller durklösningar till transformatorstationer. Produkterna är testade och godkända av SP Borås och uppfyller alla krav gällande standarder och normer. Ladda ner broschyren som innehåller bland annat förslag på jordning, utdrag ur referenslistan och produktegenskaperna.

Brochyr: Flamhämmande LHD®-durk till Transformatorstationer 

Referenslista Trafostationer

 

Krav på produkternas primära egenskaper

  • Flamhämmande
  • Dränering
  • Halksäkerhet

Lättdurk LHD®

EN 14122: Industri
NORSOK

Rating:
Läs mer

Gallerdurk med Kvadratiska maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

Gallerdurk med Rektangulära maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

PcP. Durk Sverige AB - Facebook   PcP. Durk Sverige AB - Googleplus

PcP. Durk Sverige AB    ·   Ruskvädersgatan 3 B   ·   418 34 Göteborg   ·   Tel: +(46) 31 53 59 60   ·   E-mail: info@pcp.se   ·   Sekretesspolicy

PF Logo White