Industri - Durk och steg

PcP har i generationer levererat durk och steg till industrin. Bland annat till maskinfabriker, livsmedelsindustri, kemisk industri och reningsverk. 

Krav på produkternas primära egenskaper

  • Halksäkerhet
  • Styrka
  • Dränering
  • Synlighet
  • Uppfyller Arbetsmiljöverkets kulkrav
  • Hygien
  • Tvätt- och städbarhet
  • Korrosionsbeständighet

Lättdurk O2™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Lättdurk O3™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Lättdurk ø5™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Lättdurk E

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer

Rating:
Läs mer

Lättdurk US

EN 14122: Industri
NORSOK
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Lättdurk D

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer

Rating:
Läs mer

Lättdurk S

EN 14122: Industri
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Gallerdurk med Kvadratiska maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

Gallerdurk med Rektangulära maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

Gallerdurk med Snedställda lameller

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostad
EN 1991: Kontorer

Rating:
Läs mer

Gallerdurk Heavy Duty

EN 14122: Industri
EN 1991: Offentlige omr.

Rating:
Läs mer