Reningsverk - Durk och steg

PcP tar höjd för utomhusmiljöer och levererar durk och steg i korrosionsbeständiga material, till exempelvis gångområden över spillvattenbassänger och till trappor.

Krav på produkternas primära egenskaper

  • Hygien
  • Korrosionsbeständighet
  • Halksäkerhet
  • Dränering
  • Styrka
  • Synlighet
  • Uppfyller kulkraven

Lättdurk O2™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Lättdurk O3™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Lättdurk US

EN 14122: Industri
NORSOK
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Lättdurk S

EN 14122: Industri
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Gallerdurk med Kvadratiska maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

Gallerdurk med Rektangulära maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer