Borrplattformar Olja & Gas - Durk och steg

PcP bidrar med produkter speciellt utvecklade för att uppfylla de höga krav som ställs på borrplattformar. Vi tar höjd för de extrema miljö- och säkerhetsmässiga föreskrifter som finns i denna miljö.

Krav på produkternas primära egenskaper

  • Saltvattenbeständiga
  • Flamhämmande
  • Halksäkerhet
  • Dränering
  • Styrka

Lättdurk O3™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer