Hamnar - Durk och steg

PcP:s program innehåller produkter som är extremt saltvattenbeständiga och som klarar sig mycket bra i maritima miljöer. Vi levererar lösningar till större och mindre industriella hamnanläggningar och marinor.

Krav på produkternas primära egenskaper

  • Saltvattenbeständig
  • Halksäkerhet
  • Dränering

Gallerdurk Heavy Duty

EN 14122: Industri
EN 1991: Offentlige omr.

Rating:
Läs mer

Gallerdurk med Kvadratiska maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

Gallerdurk med Rektangulära maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer