Järnvägsanläggningar - Durk och steg

PcP levererar lösningar till alla former av järnvägsanläggningar, exempelvis durkar till plattformar och trappor. Gemensamt för våra produkter är att de uppfyller gällande standarder och normer.

Download Brosjyr - Järnvägstrappor

Krav på produkternas primära egenskaper

  • Halksäkerhet
  • Styrka
  • Dränering

Lättdurk O3™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Gallerdurk Heavy Duty

EN 14122: Industri
EN 1991: Offentlige omr.

Rating:
Läs mer

Lättdurk O2™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Gallerdurk med Kvadratiska maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

Gallerdurk med Rektangulära maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer