Trafikanläggningar - Durk och steg

Trafikanläggningar täcker många olika former av byggnationer. Parkeringshus, broar, tunnlar och viadukter för att nämna några. Gemensamt för PcP:s produkter är att de uppfyller gällande standarder och normer.

Krav på produkternas primära egenskaper

  • Dränering
  • Styrka
  • Estetik

Gallerdurk Heavy Duty

EN 14122: Industri
EN 1991: Offentlige omr.

Rating:
Läs mer

Gallerdurk med Kvadratiska maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

Gallerdurk med Rektangulära maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer