Transport - Durk och steg

PcP. har stor erfarenhet av halksäkra spårövergångar, durk och steg till perronger och trappor, cykel- och gångbroar och andra trafiklösningar.

TransQ Certificate of Pre-Qualification

Krav på produkternas primära egenskaper

  • Dränering
  • Styrka
  • Estetik
  • Halksäkerhet

Typ O3™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Typ ø5™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Heavy Duty

EN 14122: Industri
EN 1991: Offentlige omr.

Rating:
Läs mer

Typ O2™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Typ S

EN 14122: Industri
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Typ US

EN 14122: Industri
NORSOK
EN 1991: Offentliga omr.

Rating:
Läs mer

Kvadratiska maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

Rektangulära maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Rating:
Läs mer

Snedställda lameller

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostad
EN 1991: Kontorer

Rating:
Läs mer

PcP. Durk Sverige AB - Facebook   PcP. Durk Sverige AB - Googleplus

PcP. Durk Sverige AB    ·   Ruskvädersgatan 3 B   ·   418 34 Göteborg   ·   Tel: 031-53 59 60   ·   E-mail: info@pcp.se ·

PF Logo White