Företaget

PcP är en modern durkfabrik med tillverkning i Danmark, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien, samt säljbolag i Belgien, Sverige och Norge. PcP är känt som ett modernt och banbrytande industriföretag specialiserat på konstruktion och tillverkning av gallerdurk, säkerhetsdurk och steg, för golv, gångar, trappor, balkonger, plattformar och mycket mer. Sortimentet omfattar produkter från högspecialiserade värmesköldar för flamtorn på olje- och gasplattformar, till ventilationsgaller och utsmyckningen av fasader och entréer.

PcP:s durk och steg används inom både privat och offentlig byggnation, i offshore/onshore-industrin, den kemiska industrin, byggbranschen, livsmedelsindustrin och många andra områden. Utöver ett brett standardprogram tillverkas också durkar och steg efter kundens önskemål och behov utifrån mottot: inget jobb är för litet eller för stort.

Idégenerering och produktutveckling

Uppfinningsrikedom och produktutveckling är hörnstenar i koncernens marknadsfilosofi. Identifiera och möta kundernas behov är den viktigaste faktorn för gruppens framgångar. Kundengagemang i utvecklingsfasen har resulterat i produkter som är exakt anpassade till dess omständigheter och villkor. Efterservice är också högt prioriterat. Projekt-och kvalitetskontroller säkerställer att leveranstider hålls och kvalitetsnormer uppfylls.

Mot framtiden

Vi räknar med fortsatt tillväxt för PF gruppen genom målinriktat arbete baserat på koncernens kompetens och genom fortsatta investeringar, inklusive företag med spetskompetens inom sitt eget område.