Gallerdurk

Våra gallerdurkar har oändligt med variationsmöjligheter där en av alla lösningar kan finnas framför din närmsta affär eller arbetsplats. PcP. producerar galler i flera olika material: stål, corten, aluminium, rostfritt 304 och syrafast 316. Gallerna är försedda med en kantprofil runt om. Galler från PcP. kan kombineras med tre olika typer av maskor. Galler med kvadratiska maskor, galler med rektangulära maskor och galler med snedställda lameller. Variations- och kombinationsmöjligheterna är oändliga. Gallerdurken kan också kompletteras med räfflor/tandning för ökat halkskydd – Det är ett alternativ och inte en standard för PcP.s gallerdurkar. På PcP. tar vi hänsyn till krav på bland annat belastning och hålens storlek (kulkrav) beroende på syftet med gallret. Gallerdurken kan fås skräddarsydd med utskärningar som vi ofta ser i dom olika projekten. Säljavdelningen är alltid redo att ge dig precis rätt råd gällande val av galler från PcP.

Gallerdurk med Kvadratiska maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Läs mer
 • Gallerdurk med Kvadratiska maskor

 • Industri
 • Maskinfabriker
 • Livsmedelsindustri
 • Kemisk Industri
 • Reningsverk
 • Byggnation
 • Bostäder
 • Kontor
 • Offshore
 • Hamnar
 • Energi
 • Kraftvärmeverk
 • Transformerstationer
 • Vindkraftverk
 • Transport
 • Tågstationer
 • Järnvägsanläggningar
 • Cykel- och gångbroar
 • Trafikanläggningar

Gallerdurk med Rektangulära maskor

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

Läs mer
 • Gallerdurk med Rektangulära maskor

 • Industri
 • Maskinfabriker
 • Livsmedelsindustri
 • Kemisk Industri
 • Reningsverk
 • Byggnation
 • Bostäder
 • Kontor
 • Offshore
 • Hamnar
 • Energi
 • Kraftvärmeverk
 • Transformerstationer
 • Vindkraftverk
 • Transport
 • Tågstationer
 • Järnvägsanläggningar
 • Cykel- och gångbroar
 • Trafikanläggningar

Gallerdurk med Snedställda lameller

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostad
EN 1991: Kontorer

Läs mer
 • Gallerdurk med Snedställda lameller

 • Industri
 • Maskinfabriker
 • Livsmedelsindustri
 • Kemisk Industri
 • Byggnation
 • Bostäder
 • Kontor
 • Offshore
 • Energi
 • Kraftvärmeverk
 • Vindkraftverk
 • Transport
 • Tågstationer

Gallerdurk Heavy Duty

EN 14122: Industri
EN 1991: Offentlige omr.

Läs mer
 • Gallerdurk Heavy Duty

 • Industri
 • Maskinfabriker
 • Offshore
 • Hamnar
 • Transport
 • Tågstationer
 • Spårövergångar
 • Järnvägsanläggningar
 • Cykel- och gångbroar
 • Trafikanläggningar