Gallerdurk Heavy Duty

Heavy Duty är PcP:s program för körbara durkar. Här är styrkan i förhållande till trafikbelastningen avgörande. Därför är kombinationer av maskstorlekar, tjocklek och material otaliga. På PcP sitter specialister redo att hitta en lösning åt just dig.

Standarder
EN 14122: Industri
EN 1991: Offentlige omr.

 • Gallerdurk Heavy Duty

 • Industri
 • Maskinfabriker
 • Offshore
 • Hamnar
 • Transport
 • Tågstationer
 • Spårövergångar
 • Järnvägsanläggningar
 • Cykel- och gångbroar
 • Trafikanläggningar

Klamma Mc15 Överdel

PcP:s överdel Mc15 kombinerat med den universella underdelen, fäster gallerdurken säkert till understöttningen. Tillbehöret används till fastgörning av gallerdurk med 15 mm maska i centrumavstånd mellan tvärstavarna.

Måsvinge Ma22 Överdel

PcP:s överdel Ma22 kombinerat med den universella underdelen, fäster gallerdurken säkert till understöttningen. Tillbehöret används till fastgörning av gallerdurk med 22 mm maska i centrumavstånd mellan tvärstavarna.

Måsvinge Ma33 Överdel

PcP:s överdel Ma33 kombinerat med den universella underdelen, fäster gallerdurken säkert till understöttningen. Tillbehöret används till fastgörning av gallerdurk med 33 mm maska i centrumavstånd mellan tvärstavarna.

Klamma Universal Underdel

PcP har utvecklat denna universella underdel, som kan kombineras med flera av våra överdelar. Tillsammans säkrar de att gallerdurken är säkert fastgjord till understöttningen.

Samlingsbeslag

PcP:s samlingsbeslag till gallerdurk säkerställer stabilitet och får hela gångytan att framstå som en helhet. Beslaget fastgör durkarna så att de inte förskjuts i förhållande till varandra, och säkrar upp hela gångytan.