Gallerdurk med Kvadratiska maskor

PcP:s utbud av gallerdurkar är stort. Det finns många varianter inklusive maskstorlekar, med/utan halkskydd och material. Galler med kvadratiska maskor innebär att förhållandet mellan bärstål och fyllstål bildar kvadratiska rutor, till exempel: 11x11 mm, 22x22 mm, 33x33 mm – variationsmöjligheterna är stora. På PcP sitter specialister redo att hitta en lösning åt just dig.

Standarder
EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentlige omr.
NORSOK

 • Gallerdurk med Kvadratiska maskor

 • Industri
 • Maskinfabriker
 • Livsmedelsindustri
 • Kemisk Industri
 • Reningsverk
 • Byggnation
 • Bostäder
 • Kontor
 • Offshore
 • Hamnar
 • Energi
 • Kraftvärmeverk
 • Transformerstationer
 • Vindkraftverk
 • Transport
 • Tågstationer
 • Järnvägsanläggningar
 • Cykel- och gångbroar
 • Trafikanläggningar

Durk

Gallerdurk i stål 240 YP

Obehandlad eller galvaniserad gallerdurk innehållande bärstål och fyllstål sammanpressade i specialformade skåror. Gallret är försett med en kantprofil på fyra sidor. Kantprofilen är sammansvetsad med bär- och fyllstålet och profilerna är svetsade i hörnen.

Gallerdurk i aluminium

PcP.s aluminumgaller väljs ofta då de väger mindre och är mer resistenta mot korrosion jämfört med stålgaller. De tillverkas efter kundens önskemål och kan fås med eller utan halkskydd. Aluminiumgaller har alltid kantstål runt hela gallret.

Gallerdurk i rostfritt AISI 304

PcP. producerar gallerdurk i rostfria och syrafasta material med betning eller elektropolering som tillval. Durken tillverkas efter kundens önskemål och kan fås med eller utan halkskydd. PcP. producerar inte galler i rostfritt stål för lager, förutom cut-to-size galler i AISI 304.

Gallerdurk i rostfritt AISI 316

PcP. producerar gallerdurk i rostfria och syrafasta material med betning eller elektropolering som tillval. Durken tillverkas efter kundens önskemål och kan fås med eller utan halkskydd. PcP. producerar inte galler i rostfritt stål för lager, förutom cut-to-size galler i AISI 304.

Räfflor/tandning/halkskydd

Våra gallerdurkar kan fås med räfflor/tandning för ökat halkskydd – detta är ett alternativ och inte standard för PcP.s gallerdurkar. Räfflor/tandning är applicerbart på alla typer av material.

Klamma Mc11 Överdel

PcP:s överdel Mc11 kombinerat med den universella underdelen, fäster gallerdurken säkert till understöttningen. Tillbehöret används till fastgörning av gallerdurk med 11 mm maska i centrumavstånd mellan tvärstavarna.

Klamma Mc15 Överdel

PcP:s överdel Mc15 kombinerat med den universella underdelen, fäster gallerdurken säkert till understöttningen. Tillbehöret används till fastgörning av gallerdurk med 15 mm maska i centrumavstånd mellan tvärstavarna.

Måsvinge Ma22 Överdel

PcP:s överdel Ma22 kombinerat med den universella underdelen, fäster gallerdurken säkert till understöttningen. Tillbehöret används till fastgörning av gallerdurk med 22 mm maska i centrumavstånd mellan tvärstavarna.

Måsvinge Ma33 Överdel

PcP:s överdel Ma33 kombinerat med den universella underdelen, fäster gallerdurken säkert till understöttningen. Tillbehöret används till fastgörning av gallerdurk med 33 mm maska i centrumavstånd mellan tvärstavarna.

Klamma Universal Underdel

PcP har utvecklat denna universella underdel, som kan kombineras med flera av våra överdelar. Tillsammans säkrar de att gallerdurken är säkert fastgjord till understöttningen.

Samlingsbeslag

PcP:s samlingsbeslag till gallerdurk säkerställer stabilitet och får hela gångytan att framstå som en helhet. Beslaget fastgör durkarna så att de inte förskjuts i förhållande till varandra, och säkrar upp hela gångytan.

Låsbeslag till ljusgårdsdurk

PcP.s låsbeslag till ljusgårdsdurk. Fastgör gallerdurken till ljusgården. Utöver att PcP. levererar gallerdurk till en lång rad ändamål som t.ex. ljusgårdsdurk har vi också en lång rad tillbehör till vår durk.

Montagebeslag till entrédurk

Gallerdurk kan monteras med montagebeslag.

Ställbara ben till entrédurk

PcP. levererar ställbara ben som tillbehör i de fall då man använder durken som entrégaller. Benen säkrar att gallerdurken står i nivå även på ojämna ytor.

Stilettplåtar

Stilettplåtar är ett tillbehör till gallerdurk och monteras ofta på entrégaller till butiker och offentliga byggnader. De säkrar att stilettklackar inte fastnar i durken. Vid exempelvis entréer med dubbeldörrar använder man också stilettplåtarna för att markera riktningen.