Kabelrännor

För kabeldragning längs elektrifierade och icke elektrifierade tåglinjer. Tillverkat av saltvattenbeständig aluminium och varmförzinkat höghållfast stål HSS420™ – underhållsfritt, stöldsäkert och enkelt att montera – ett bra alternativ till rännor av betong eller plast. Tack vare den låga höjden är systemet enkelt att gå över om passagerare och personal måste lämna tåget i händelse av olyckor och liknande. Kabelrännornas hölje har en halkfri yta. Den bärande strukturen bestående av rör och hållare ger en stabil och solid grund. PcP.:s kabelrännor monteras med 100 mm fri passage mellan stenarna och kabelrännans underkant. Regnvatten och fallna löv kan passera fritt. Systemet är ett mycket bra alternativ till rännor av betong eller plast, där löv fastnar och regnvatten underminerar stödstrukturen. I Europa används PcP.:s kabelrännor för både nya och befintliga tåglinjer. Rören kan monteras i alla former av stödstrukturer.

Standarder
-

  • Kabelrännor

Kabelrännor - Bredd 320 mm

-

Läs mer
  • Kabelrännor - Bredd 320 mm

Kabelrännor - Bredd 420 mm

-

Läs mer
  • Kabelrännor - Bredd 420 mm