Lättdurk

Olika typer av ytmaterial karaktäriserar PcP:s utbud av lättdurk. Förutom halkskydd möter durken också krav på dränering, luftgenomföring, korrosionsbeständighet, hållfasthet, vikt och flamhämmande förmåga. Ofta kallas lättdurk även, säkerhetsdurk, håldurk, utfyllnadsplåt eller o-galler. PcP:s lättdurk består av paneler sammansvetsade för att bilda durken. Panelerna kan också skäras till steg, med fastsvetsade sidostycken, som enkelt monteras i en trappa. PcP:s lättdurk finns i en mängd olika material, inklusive rostfritt stål, cortenstål och aluminium. Alla lättdurkar tillverkas efter gällande normer och föreskrifter, och är ett bra alternativ och komplement till vårt omfattande sortiment av gallerdurkar.

Lättdurk O2™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Läs mer
 • Lättdurk O2™

 • Industri
 • Maskinfabriker
 • Livsmedelsindustri
 • Kemisk Industri
 • Reningsverk
 • Byggnation
 • Bostäder
 • Kontor
 • Byggarbetsplatser
 • Energi
 • Kraftvärmeverk
 • Vindkraftverk
 • Transport
 • Tågstationer
 • Järnvägsanläggningar
 • Cykel- och gångbroar

Lättdurk O3™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Läs mer
 • Lättdurk O3™

 • Industri
 • Maskinfabriker
 • Livsmedelsindustri
 • Kemisk Industri
 • Reningsverk
 • Byggnation
 • Bostäder
 • Kontor
 • Byggarbetsplatser
 • Offshore
 • Borrplattformar Olja & Gas
 • Energi
 • Kraftvärmeverk
 • Vindkraftverk
 • Transport
 • Tågstationer
 • Spårövergångar
 • Järnvägsanläggningar
 • Cykel- och gångbroar

Lättdurk ø5™

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

Läs mer
 • Lättdurk ø5™

 • Industri
 • Maskinfabriker
 • Livsmedelsindustri
 • Kemisk Industri
 • Byggnation
 • Bostäder
 • Kontor
 • Transport
 • Cykel- och gångbroar

Lättdurk E

EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer

Läs mer
 • Lättdurk E

 • Industri
 • Livsmedelsindustri
 • Byggnation
 • Bostäder
 • Kontor

Lättdurk G

EN 1991: Offentliga omr.

Läs mer
 • Lättdurk G

 • Byggnation
 • Kontor
 • Simhallar och bad

Lättdurk K

EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer

Läs mer
 • Lättdurk K

 • Byggnation
 • Bostäder
 • Kontor

Lättdurk S

EN 14122: Industri
EN 1991: Offentliga omr.

Läs mer
 • Lättdurk S

 • Industri
 • Kemisk Industri
 • Reningsverk
 • Transport

Lättdurk US

EN 14122: Industri
NORSOK
EN 1991: Offentliga omr.

Läs mer
 • Lättdurk US

 • Industri
 • Reningsverk
 • Transport

Lättdurk D

EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer

Läs mer
 • Lättdurk D

 • Industri
 • Livsmedelsindustri
 • Byggnation
 • Bostäder
 • Kontor

Lättdurk SPS

EN 1991: Offentliga omr.

Läs mer
 • Lättdurk SPS

 • Byggnation
 • Simhallar och bad