Lättdurk E

Lättdurk Typ E kännetecknas av uppressat halkskydd utan hål. Typ E används där det ställs krav på en tät gångyta och är ett starkt och halksäkert alternativ till durkplåt.

Standarder
EN 14122: Industri
EN 1991: Bolig
EN 1991: Kontorer

  • Lättdurk E

  • Industri
  • Livsmedelsindustri
  • Byggnation
  • Bostäder
  • Kontor

Durk

Lättdurk Typ E

Uppressad yta utan hål. Typ E används där det ställs krav på en tät gångyta och är ett starkt och halksäkert alternativ till durkplåt. Panelerna kan användas antingen som paneler eller svetsas samman till durksektioner.