Lättdurk O2™

Lättdurk Typ O2™ används där det ställs krav på halksäkerhet och låg vikt. Den täta hålbilden ger en jämn yta med låg genomsikt och de upp- och nedpressade hålen ger ett optimalt styrke/viktförhållande. Lättdurkar Typ O2™ kan framställas i otaliga kombinationer med hänsyn till bredd, höjd, längd och profilutformning.

Standarder
EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

 • Lättdurk O2™

 • Industri
 • Maskinfabriker
 • Livsmedelsindustri
 • Kemisk Industri
 • Reningsverk
 • Byggnation
 • Bostäder
 • Kontor
 • Byggarbetsplatser
 • Energi
 • Kraftvärmeverk
 • Vindkraftverk
 • Transport
 • Tågstationer
 • Järnvägsanläggningar
 • Cykel- och gångbroar

Durk

Lättdurk Typ O2™

ø9 mm uppressade och ø5 mm nedpressade hål ger en jämn och ogenomskinlig durk. Profilen får därför ett högt styrke/viktförhållande. Används inom alla olika grenar av industri och bostadsbyggande, där det ställs krav på halksäkerhet och vikt. Lagerlista

Tillbehör

Fästbeslag underpart O2

Underpart O2 är ett tillbehör till säkerhetsdurken Typ O2™, och förankrar durken säkert till understöttningen.

Fästbeslag underpart UNI-6

Underpart UNI-6 är ett tillbehör till säkerhetsdurken Typ O2™ och förankrar durken säkert till understöttningen.