Lättdurk O2™

Lättdurk Typ O2™ används där det ställs krav på halksäkerhet och låg vikt. Den täta hålbilden ger en jämn yta med låg genomsikt och de upp- och nedpressade hålen ger ett optimalt styrke/viktförhållande. Lättdurkar Typ O2™ kan framställas i otaliga kombinationer med hänsyn till bredd, höjd, längd och profilutformning.

Standarder
EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

 • Lättdurk O2™

 • Industri
 • Maskinfabriker
 • Livsmedelsindustri
 • Kemisk Industri
 • Reningsverk
 • Byggnation
 • Bostäder
 • Kontor
 • Byggarbetsplatser
 • Energi
 • Kraftvärmeverk
 • Vindkraftverk
 • Transport
 • Tågstationer
 • Järnvägsanläggningar
 • Cykel- och gångbroar

Durk

Lättdurk Typ O2™

ø9 mm uppressade och ø5 mm nedpressade hål ger en jämn och ogenomskinlig durk. Profilen får därför ett högt styrke/viktförhållande. Används inom alla olika grenar av industri och bostadsbyggande, där det ställs krav på halksäkerhet och vikt.

Lagerlista

Fästbeslag underpart O2

Underpart O2 är ett tillbehör till säkerhetsdurken Typ O2™, och förankrar durken säkert till understöttningen.

Fästbeslag underpart UNI-6

Underpart UNI-6 är ett tillbehör till säkerhetsdurken Typ O2™ och förankrar durken säkert till understöttningen.