Lättdurk D

Lättdurk Typ D kännetecknas av det uppressade halkskyddet utan hål. Lättdurkar Typ D används, där det ställs krav på en tät yta samt ett starkt och halksäkert alternativ till durkplåt.

Standarder
EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer

  • Lättdurk D

  • Industri
  • Livsmedelsindustri
  • Byggnation
  • Bostäder
  • Kontor

Durk

Lättdurk Typ D3

Uppressad yta utan hål. Lättdurk Typ D3 används där det ställs krav på en tät gångyta och är ett starkt och halksäkert alternativ till durkplåt. Panelerna kan användas antingen som paneler eller svetsas samman till durksektioner.

Lättdurk Typ D2

Uppressad yta utan hål. Lättdurk Typ D2 används där det ställs krav på en tät gångyta och är ett starkt och halksäkert alternativ till durkplåt. Panelerna kan användas antingen som paneler eller svetsas samman till durksektioner.