Lättdurk G

Lättdurk Typ G kännetecknas av den mjuka uppressade ytan med hål för gummiproppar eller dränering. Typ G används där det ställs krav på en tät och halksäker yta. Lättdurk Typ G, med gummiproppar, är speciellt tillägnat våtrum.

Standarder
EN 1991: Offentliga omr.

  • Lättdurk G

  • Byggnation
  • Kontor
  • Simhallar och bad

Durk

Lättdurk Typ G

Mjuk upppressad yta med hål för gummiproppar eller dränering. Typ G används där det ställs krav på tät och halksäker yta. Lättdurk och steg Typ G, med gummiproppar, är speciellt tillägnat våtrum.