Lättdurk K

Lättdurk Typ K kännetecknas av mindre antal hål än O-serien. Typ K används där det ställs krav på en jämn och behaglig gångyta – ofta i trapprum och vid bostadsegendomar.

Standarder
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer

  • Lättdurk K

  • Byggnation
  • Bostäder
  • Kontor

Durk

Lättdurk Typ K

Lättdurk Typ K kännetecknas av mindre antal hål än O-serien. Lättdurkar Typ K används där det ställs krav på en jämn och behaglig gångyta – ofta i trapprum och vid bostadsegendomar. De framställs antingen som paneler eller sammansvetsade till durksektioner.

Lagerlista