Lättdurk O3™

Lättdurk Typ O3™ används där det ställs krav på halksäkerhet och vikt. Den täta hålbilden ger en jämn yta med låg genomsikt och de upp- och nedpressade hålen ger ett optimalt styrke/viktförhållande. Lättdurkar Typ O3™ kan framställas i otaliga kombinationer med hänsyn till bredd, höjd, längd och profilutformning.

Standarder
EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

 • Lättdurk O3™

 • Industri
 • Maskinfabriker
 • Livsmedelsindustri
 • Kemisk Industri
 • Reningsverk
 • Byggnation
 • Bostäder
 • Kontor
 • Byggarbetsplatser
 • Offshore
 • Borrplattformar Olja & Gas
 • Energi
 • Kraftvärmeverk
 • Vindkraftverk
 • Transport
 • Tågstationer
 • Spårövergångar
 • Järnvägsanläggningar
 • Cykel- och gångbroar

Durk

Lättdurk Typ O3™

ø14 mm uppressade och ø8,5 mm nedpressade hål lagt i ett kvadratiskt mönster i 3 mm material, ger profilen ett oöverträffat högt styrke/viktförhållande. Används inom alla olika grenar av industri- och bostadsbyggande, där det ställs krav på halksäkerhet och vikt.

Lagerlista

Utbytesplåt Typ O3™ / 2mm

Utfyllnadsplåtar med ø14 mm uppressade och ø8,5 mm nedpressade hål i 2 mm material. Används inom industri och bostadsbyggande, där det ställs krav på halksäkerhet och flexibilitet. Kan monteras, som pre-fabricerade plåtar på halkiga ytor.

Lagerlista

Fästbeslag underpart O3

Underpart O3 är ett tillbehör till säkerhetsdurk Typ O3™, och förankrar durken säkert till understöttningen. Används till säkerhetsdurk Typ O3™, Type O3™ /2mm och Typ O3™ /ALU.

Fästbeslag Hörn

Fästbeslag Hörn är ett tillbehör till säkerhetsdurken Typ O3™ och Typ LHD®, och förankrar durken säkert till understöttningen.

Fästbeslag Mitten

Fästbeslag Mitten är ett tillbehör till säkerhetsdurken Typ O3™ och Typ LHD®, och förankrar durken säkert till understöttningen..

Fästbeslag underpart UNI-8

PcP.s fästbeslag underpart UNI-8 är ett tillbehör till säkerhetsdurken Typ O3™ och förankrar durken säkert till understöttningen.