Lättdurk ø5™

Lättdurk Typ ø5™ kännetecknas av de små (ø5 mm) upp- och nedpressade hålen och låg genomsikt. Durken används där det ställs höga krav på säkerhet mot nedfallande objekt och samtidigt god möjlighet till dränering till exempel vid broar over vägar, eller där det önskas en mycket jämn yta till exempel vid överfart med små hjul, eller för skor med stilettklack.

Standarder
EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontorer
EN 1991: Offentliga omr.

  • Lättdurk ø5™

  • Industri
  • Maskinfabriker
  • Livsmedelsindustri
  • Kemisk Industri
  • Byggnation
  • Bostäder
  • Kontor
  • Transport
  • Cykel- och gångbroar

Durk

Lättdurk Typ ø5™

ø5 mm upp- och nedpressade hål med låg genomsikt. Används där det ställs höga krav på säkerhet mot nedfallande föremål och samtidigt god dräneringsförmåga, eller en jämn yta vid övergång med små hjul eller för skor med stilettklack.