Lättdurk S

Lättdurk Typ S (stjärna) kännetecknas av större och sågtandade hål. Typ S används, där det ställs höga krav på halksäkerhet och god dräneringsförmåga – ofta i maritima miljöer, på skepp och fiskeanläggningar.

Standarder
EN 14122: Industri
EN 1991: Offentliga omr.

  • Lättdurk S

  • Industri
  • Kemisk Industri
  • Reningsverk
  • Transport

Durk

Lättdurk Typ S

Kännetecknas av större och sågtandade hål. Lättdurk Typ S används, där det ställs höga krav på halksäkerhet och god dräneringsförmåga – ofta i maritima miljöer, på skepp och fiskeanläggningar. De framställs antingen som paneler enskilda eller sammansvetsade till durksektioner.