Lättdurk SPS

Lättdurk Typ SPS är specialutvecklad till friluftsbad och simhallar. Halksäkerheten och möjligheterna till dränering är balanserade så att lättdurkar Typ SPS både är behaglig att gå på, har en förnuftig halksäkerhet, samt en god dränering.

Standarder
EN 1991: Offentliga omr.

  • Lättdurk SPS

  • Byggnation
  • Simhallar och bad

Durk

Lättdurk Typ SPS

Lättdurk Typ SPS är specialutvecklad till friluftsbad och simhallar. Halksäkerheten och möjligheterna till dränering är balanserade så att lättdurkar Typ SPS både är behaglig att gå på, har en förnuftig halksäkerhet, samt en god dränering.