Lättdurk US

Lättdurk Typ US kännetecknas av avlånga, sågtandade hål, som ger panelernas överdel en mycket hög bärighet, och inbockade sidor som ytterligare förstärker panelerna. Lättdurkar Typ US används där det ställs höga krav på halksäkerhet och dränering - ofta i maritima miljöer, industrier med olja och vatten, på byggplatser m.fl.

Standarder
EN 14122: Industri
NORSOK
EN 1991: Offentliga omr.

  • Lättdurk US

  • Industri
  • Reningsverk
  • Transport

Durk

Lättdurk Typ US

Kännetecknas av avlånga, sågtandade hål, som ger panelernas överdel en mycket hög bärighet, och inbockade sidor som ytterligare förstärker panelerna. Lättdurk Typ US används där det ställs höga krav på halksäkerhet och dränering.

Lagerlista

Fästbeslag US

Fästbeslag US är ett tillbehör till lättdurken Typ US, och förankrar durken säkert till understöttningen.