Räcken

Säkert och enkelt räckessystemet. PcP. räcken är ett system där, man med några få val kan bygga ett unikt räcke som uppfyller de flesta krav på belastning och styrka. Det behövs inte någon svetsning för att montera PcP.s räcke. Tappskruvar, dolda förband och fotbeslag gör det förvånansvärt lätt att installera systemet. Hos våra säljare och vår tekniska avdelning får du den vägledning som behövs för att du ska känna dig bekväm och nöjd med PcP. räcken.

Standarder
-

Stolpar

-

Läs mer
 • Stolpar

 • Industri
 • Maskinfabriker
 • Livsmedelsindustri
 • Kemisk Industri
 • Reningsverk
 • Byggnation
 • Bostäder
 • Kontor
 • Byggarbetsplatser
 • Simhallar och bad
 • Offshore
 • Borrplattformar Olja & Gas
 • Hamnar
 • Energi
 • Kraftvärmeverk
 • Transformerstationer
 • Vindkraftverk
 • Transport
 • Tågstationer
 • Järnvägsanläggningar
 • Cykel- och gångbroar
 • Trafikanläggningar

Fotbeslag

-

Läs mer
 • Fotbeslag

Hand- knä- och avslutningsdelar

-

Läs mer
 • Hand- knä- och avslutningsdelar

Grindar

-

Läs mer
 • Grindar