Fotbeslag

Alla fotbeslag svetsas på stolparna i fabriken. Standardmått för håldiameter är 18 mm. Alternativ håldiameter tillverkas på beställning. Standardgodstjocklek är 12 mm. Alternativa tjocklekar är 10 mm, 15 mm och 20 mm. PcP levererar åtta typer av fotfästen, antingen direkt från lager eller på beställning. Det behövs inte någon svetsning för att montera PcP. räcken. Tappskruvar, dolda förband och fot gör det förvånansvärt lätt att installera systemet.

Standarder
-

  • Fotbeslag

GS1

Alla fotbeslag svetsas på stolparna i fabriken. Standard håldiameter är 18 mm. Alternativ håldiameter framställs efter beställning. Standard materialtjocklek är 12 mm. Alternativa tjocklekar är 10 mm, 15 mm og 20 mm.

GS2

Alla fotbeslag svetsas på stolparna i fabriken. Standard håldiameter är 18 mm. Alternativ håldiameter framställs efter beställning. Standard materialtjocklek är 12 mm. Alternativa tjocklekar är 10 mm, 15 mm og 20 mm.

GS3

GS3 passar till PcP.s trappvanglar. Alla fotbeslag svetsas på stolparna i fabriken. Standard håldiameter är 18 mm. Alternativ håldiameter framställs efter beställning. Standard materialtjocklek är 12 mm. Alternativa tjocklekar är 10 mm, 15 mm og 20 mm.

GS4

Alla fotbeslag svetsas på stolparna i fabriken. Standard håldiameter är 18 mm. Alternativ håldiameter framställs efter beställning. Standard materialtjocklek är 12 mm. Alternativa tjocklekar är 10 mm, 15 mm og 20 mm.

GS5

Alla fotbeslag svetsas på stolparna i fabriken. Standard håldiameter är 18 mm. Alternativ håldiameter framställs efter beställning. Standard materialtjocklek är 12 mm. Alternativa tjocklekar är 10 mm, 15 mm og 20 mm.

GS6

Alla fotbeslag svetsas på stolparna i fabriken. Standard håldiameter är 18 mm. Alternativ håldiameter framställs efter beställning. Standard materialtjocklek är 12 mm. Alternativa tjocklekar är 10 mm, 15 mm og 20 mm.

GS7

Alla fotbeslag svetsas på stolparna i fabriken. Standard håldiameter är 18 mm. Alternativ håldiameter framställs efter beställning. Standard materialtjocklek är 12 mm. Alternativa tjocklekar är 10 mm, 15 mm og 20 mm.

GS8

Alla fotbeslag svetsas på stolparna i fabriken. Standard håldiameter är 18 mm. Alternativ håldiameter framställs efter beställning. Standard materialtjocklek är 12 mm. Alternativa tjocklekar är 10 mm, 15 mm og 20 mm.

Tillbehör

Beslag till PcP. trappvanglar

Beslag som säkrar räcken till PcP:s trappvanglar.