Hand- knä- och avslutningsdelar

Längder på handledare och underliggare kapas till på beställning. Standardlängden er 6000 mm. PcP. räcken är ett system där, man med några få val kan bygga ett unikt räcke som uppfyller de flesta krav på belastning och styrka. Det behövs inte någon svetsning för att montera PcP. räcke. Tappskruvar, dolda förband och fotbeslag gör det förvånansvärt lätt att installera systemet.

Standarder
EN/ISO 14122-3
EN 1990

Skicka en förfrågan

  • Hand- knä- och avslutningsdelar

Standard 6000 mm

Längder på handledare och underliggare kapas till efter beställning. Standardlängden är 6000 mm.

Returböj D

Längder på handledare och underliggare kapas till efter beställning. Standardlängden är 6000 mm.

90 grader böj

Längder på handledare och underliggare kapas till efter beställning. Standardlängden är 6000 mm.

Gallerdurk som räckesutfyllnad

PcP. levererar gallerdurk och beslag som räckesutfyllnad.

Dolda samlingar - Typ 1

Det behövs inte någon svetsning för att montera PcP. räcken. Tappskruvar, dolda förband och fot gör det förvånansvärt lätt att installera systemet.

Dolda samlingar - Typ 2

Det behövs inte någon svetsning för att montera PcP. räcken. Tappskruvar, dolda förband och fot gör det förvånansvärt lätt att installera systemet.