Stolpar

Standardhöjd på stolparna är 1100 mm enligt EN / ISO 14.122-3 och EN 1990. Alternativa höjder efter beställning. PcP levererar som standard fem typer av ståndare med 1-3 rörgenomgångar. PcP. räcken är ett system där, man med några få val kan bygga ett unikt räcke som uppfyller de flesta krav på belastning och styrka. Det behövs inte någon svetsning för att montera PcP. räcken. Tappskruvar, dolda förband och fot gör det förvånansvärt lätt att installera systemet.

Standarder
EN/ISO 14122-3
EN 1990

Skicka en förfrågan

 • Stolpar

 • Industri
 • Maskinfabriker
 • Livsmedelsindustri
 • Kemisk Industri
 • Reningsverk
 • Byggnation
 • Bostäder
 • Kontor
 • Byggarbetsplatser
 • Simhallar och bad
 • Offshore
 • Borrplattformar Olja & Gas
 • Hamnar
 • Energi
 • Kraftvärmeverk
 • Transformerstationer
 • Vindkraftverk
 • Transport
 • Tågstationer
 • Järnvägsanläggningar
 • Cykel- och gångbroar
 • Trafikanläggningar

1 rörgenomgång

Ståndare med en rörgenomgång till PcP. räcken.

2 rörgenomgång

Ståndare med två rörgenomgångar till PcP. räcken.

3 rörgenomgång

Ståndare med tre rörgenomgångar till PcP. räcken.

2 rörgenomgång - snedställd 45 grader

Ståndare med två rörgenomgångar, i 45 graders vinkel, till PcP. räcken.

2 rørgennemgange - Flexirail - Skråstillet 0 - 45 grader

Ståndare med två rörgenomgångar, som kan monteras i 0 till 45 graders vinkel, till PcP. räcken.

Gallerdurk som räckesutfyllnad

PcP. levererar gallerdurk och beslag som räckesutfyllnad.