LHD® Släckdurk

- Släcker snabbt oljebranden
- Ökar personsäkerheten
- Förenklar drift och tillsyn
- Testat av MFPA Leipzig och SP/RISE
- Över 20 års erfarenhet
- Lägre totalkostnad

Standarder

EN 14122

  • LHD® Släckdurk

  • Offshore
  • Borrplattformar Olja & Gas
  • Energi
  • Transformerstationer

LHD® Släckdurk SP/RISE Brandtest

Testet utfördes för att undersöka hur bra PcP.s flamhämmande släckdurk Typ LHD® kan släcka en oljebrand under ett specifikt brandscenario. Scenariot simulerar ett plötsligt, oavsiktligt utsläpp och antändning av stora mängder olja från en transformator. Efter endast 6 sekunder var en fullständig släckning fullbordad under testade förhållanden. Den snabba kvävningen av branden beror främst på den minskade koncentrationen syre, och därför är det viktigt att plåtrastret täcker hela gropen.

Se film från testet