Gallersteg

Gallersteg från PcP bygger på vårt omfattande utbud av galler. Möjligheterna inom gallerstegen är oändliga när det gäller lastkapacitet, maskstorlek, dimensioner, halkskydd och material. Gemensamt för vårt program av gallersteg är att de produceras i enlighet med gällande eurokoder, standarder och normer. PcP tillverkar gallersteg i stål 240YP, höghållfast stål HSS420® ™ och rostfritt stål. Gallersteg i stål kan vara galvaniserade eller levereras ogalvaniserade. Dessutom kan vi producera gallersteg i aluminium 3006-16 H66 när det ställs krav på låg vikt och korrosionsbeständighet. På PcP sitter specialister redo att hitta en lösning åt just dig.

Standarder
EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontor
EN 1991: Offentliga omr.
NORSOK

  • Gallersteg

Steg

Gallersteg Typ Galler

PcP.s gallerdurk med högt luftgenomsläpp. Tillverkas i större antal antingen i standard- eller specialmått.

Gallersteg Typ Galler m/säkerhetsframkant

PcP.s gallersteg med halkskydd och förstärkt framkant som ger halksäkerheten en extra dimension. PcP's gallersteg har högt luftgenomsläpp. Tillverkas i större antal antingen i standard- eller specialmått.

Gallersteg Typ Galler Rostfri

Rostfria gallersteg väljs ofta inom livsmedelsindustrin på grund av dess korrosionsbeständighet. Det erbjuds många varianter av bland annat maskstorlek och med/utan halkskydd. På PcP sitter specialister redo att hitta en lösning åt just dig.

Gallersteg Typ KS15

PcP.s Steg Typ KS15 i högstyrkestål HSS420®. Hög styrka och 25-60% viktbesparing i förhållande till liknande steg. Sågtandat halkskydd i framkant och i fyllstålet ger steget en mycket god halksäkerhet. KS15 lagerförs i standardstorlekar men produceras också i specialmått på beställning. Gallersteget är dimensionerat efter DS EN/ISO 14 122-3: 1,5 kN/100x100 eller min 5,0 kN/m².

Industristeg

PcP:s Industristeg är specialutvecklat för industrier och uppfyller alla kraven i EN ISO 14122. Visuell framkant för ökad säkerhet. Hög dräneringsförmåga för såväl vatten som smuts. Galvaniserat enligt DS/EN ISO 1461. hålplaceringen är lika som Achil™ steg.