Steg ø5™

Typ ø5™ används där det ställs höga krav till säkerhet mot nedfallande föremål och samtidigt god dräneringsförmåga eller en jämnyta vid övergång med små hjul eller för skor med stilettklack.

Standarder
EN 14122: Industri
EN 1991: Bostäder
EN 1991: Kontor
EN 1991: Offentliga omr.
NORSOK

  • Steg ø5™

  • Industri
  • Byggnation
  • Transport

Steg

Säkerhetssteg Typ ø5™ Achil® Visual

Monterade reflexer ökar synligheten. Typ ø5™ Achil® Visual används där det ställs höga krav till säkerhet mot nedfallande föremål och samtidigt god dräneringsförmåga eller en jämnyta vid övergång med små hjul eller för skor med stilettklack.